Vítejte na našem webu

 

Naše rodinná firma navazuje již třetí generací na tradici a zkušenosti získané v oblasti geodézie, konkrétně v oblasti Katastru nemovitostí pak od roku 1991.

Mimo geometrických plánů zajišťujeme kompletní geodetický servis během výstavby (zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt, vytýčení stavby, podklady pro kolaudační řízení, tj. zaměření skutečného provedení stavby, zaměření přípojek inženýrských sítí, aj.)

V našem týmu jsou dva úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři, kteří mohou ověřovat výsledky zeměměřických činností prováděných v katastru nebo investiční výstavbě kulatým razítkem se státním znakem.

Jako jedna z mála firem na trhu nabízíme zaměření novostavby do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky bez jakýchkoliv zvláštních rychlostních příplatků.

Při realizaci zakázek využíváme nejmodernější technologie, jako je například bezhranolová totální stanice, geodetická GPS nebo digitální nivelační přístroj, které nám umožňují zkracovat dobu potřebnou na zpracování vašich požadavků a tím se stáváme jednou z nejrychlejších firem na zpracování geometrických plánů a dokumentace skutečného provedení staveb v kraji.

Novinky

Nabízíme pomoc s podáními na katastrální úřad

09.04.2010 11:32
V rámci rozšiřování našich služeb klientům, nabízíme v rámci zpracování geometrického plánu i možnost našim zákazníkům pomoc při vyplňování...
>>

Podporujeme nové technologie

08.04.2010 09:17
Od počátku roku 2010 je možné předávat výsledky zeměměřických činností katastrálním úřadům v elektronické podobě ověřené elektronickým podpisem. V...
>>

Používáme datovou schránku

02.07.2009 12:52
Dne 1.7.2009 vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb, kterým se zavádějí datové schránky (DS). Jelikož se snažíme rychle zavádět nové technologie a...
>>

Inovujeme

16.01.2009 09:04
Se vstupem do nového roku jsme inovovali naše vybavení, abychom mohli pro vás, naše zákazníky, zajistit další zlepšování služeb. Za dvě nejvýraznější...
>>
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vyhledávání

© 2008-2013 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.