Informace o nás

Naše rodinná firma navazuje již třetí generací na tradici a zkušenosti získané v oblasti geodézie, konkrétně v oblasti Katastru nemovitostí pak od roku 1991.

Mimo geometrických plánů zajišťujeme kompletní geodetický servis během výstavby (zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt, vytýčení stavby, podklady pro kolaudační řízení, tj. zaměření skutečného provedení stavby, zaměření přípojek inženýrských sítí, aj.)

V našem týmu jsou dva úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři, kteří mohou ověřovat výsledky zeměměřických činností prováděných v katastru nemovitostí, bodovém poli, státním mapovém díle nebo investiční výstavbě.

Jako jedna z mála firem na trhu nabízíme zaměření novostavby do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky bez jakýchkoliv zvláštních rychlostních příplatků.

Při realizaci zakázek využíváme nejmodernější technologie, jako je například špičková bezhranolová totální stanice, geodetická GPS, nebo digitální nivelační přístroj, které nám umožňují zkracovat dobu potřebnou na zpracování vašich požadavků a tím se stáváme jednou z nejrychlejších firem na zpracování geometrických plánů a dokumentace skutečného provedení staveb v kraji.

Díky kvalitě našich služeb jsme se dostali na seznam dodavatelů geodetických prací tak významných firem, jako je E.ON Česká republika

Vzhledem k nasí všestranosti a rychlosti jsme zařazeni i do rejstříku geodetů pracujících pro Stavební úřad v Českých Budějovicích.

Jsme v oblasti geodetických prací partnery několika jihočeských obcí.

Stabilně zajištujeme komplexní geodetické služby pro větší i menší stavební firmy v oblasti pozemních a vodohospodářských staveb.

Provádíme i subdodávky pro větší geodetické firmy.

Naši zákazníci

Nejpočetnější skupinou našich zákazníků jsou lidé, kteří staví nebo prodávají či kupují pozemky. Pro stavebníky jsme schopni zajistit, a také zajišťujeme, kompletní geodetický servis, který začíná před započetím stavby a končí až při kolaudaci. Stejně tak tyto služby provádíme i pro stavební firmy.

Velmi významnou spolupráci dále rozvíjíme s většími společnostmi, které nás využívají jako subdodavatele geodetických činností v rámci svých rozsáhlejších projektů, nebo se státními organizacemi a soudy, pro které mj. vyhotovujeme podklady pro rozhodčí řízení či odborné posudky a stanoviska.

Snažíme se maximálně pružně reagovat na požadavky našich zákazníků a tím rozšiřovat množství nabízených služeb, aniž by utrpěla jejich kvalita.

na rychlost a klvalitu služeb je u nás kladen veliký důraz

Vyhledávání

© 2008-2019 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.