Nabízíme pomoc s podáními na katastrální úřad

09.04.2010 11:32

V rámci rozšiřování našich služeb klientům, nabízíme v rámci zpracování geometrického plánu i možnost našim zákazníkům pomoc při vyplňování formalizovaných podání - jedná se hlavně o žádosti o zápis nebo vklad do katastru nemovitostí. Tato služba nezahrnuje sepsání smlouvy ani vlastní podání na podatelnu katastrálního úřadu. Tyto úkony si již každý musí zajistit sám.

Věříme, že tato nová služba bude našimi klienty kladně přijata, neboť se dnes a denně setkáváme s problémy občanů do problematiky nezasvěcených, kteří si s vyplňováním těchto formulářů nevědí rady.

Zpět

Vyhledávání

© 2008-2019 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.