Zaměření skutečného provedení stavby

Zaměření skutečného provedení (ZSP) se provádí jako kontrolní prvek po dokončení stavby nebo v jejím průběhu, aby bylo možno dokázat dodržení schválené projektové dokumentace.

Vyhledávání

© 2008-2019 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.