Zaměření přípojek inženýrských sítí

Správci inženýrských sítí vyžadují ke kolaudaci zaměření skutečného průběhu přípojek. Zaměření těchto přípojek je maximálně vhodné provádět před jejich zahozením a tomu i přizpůsobit koordinaci jednotlivých prací na stavbě.

Zpravidla provádíme zaměření přípojek vodovodních, kanalizačních, elektrických a plynových. Zaměření jsme schopni realizovat velmi rychle, aby po položení potrubí nebo kabelů nevznikala časová prodleva pro zasypání výkopu.

Vyhledávání

© 2008-2024 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.