Vytýčení jednoduchého stavebního objektu

Vytýčení jednoduchého stavebního objektu

Vytýčení stavby se provádí před započetím výkopových prací tak, aby byly dodrženy všechny podmínky na umístění stavby stanovené ve stavebním povolení. O tomto vytýčení je vyhotoven protokol, který je nezbytnou součástí geodetické části dokumentace při kolaudačním řízení.

Vyhledávání

© 2008-2019 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.