Vytýčení vlastnické hranice

Vytýčení vlastnické hranice

Vytýčení hranice

  • je činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru. Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru.
  • Jsou-li vlastníci ve shodě na průběhu hranice pozemků, lze do katastru zapsat zpřesněné údaje o průběhu této hranice. Pro zápis zpřesněných údajů se vyhotoví geometrický plán.

 

Vyhledávání

© 2008-2019 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.