Polohopisný a výškopisný podklad

Polohopis a výškopis se zaměří v případě, že projektant potřebuje znát skutečný stav terénu, aby mohl správně umístit projektovaný stavební objekt. Dalším případem je zaměření skutečného stavu dna rybníka pro projekt jeho odbahnění. Před započetím prací je nutné domluvit přesné požadavky a nutnost zaměřování stávajících objektů a porostu.

Vyhledávání

© 2008-2019 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.