Český úřad zeměměřický a katastrální

Úřad vykonávající státní správu na úseku zeměměřictví a katastru.

Na stránkách úřadu můžete najít např. informace o nemovitostech, které jsou volně přístupné na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz a nebo i formuláře pro komunikaci s katastrálními pracovišti. Zmíněné formuláře jsou v přehledných tematicky řazených tabulkách dostupné na této adrese, vč. dobře zpracovaných vysvětlivek a vyplněných příkladů.

Vyhledávání

© 2008-2019 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.