Vytyčení stavby před zahájením

20.11.2014 15:44

Stavební právní předpisy (Stavební zákon a prováděcí vyhlášky) stanovují, jaké úkony a činnosti je potřeba provést před započetím stavby, během realizace a po dokončení stavby. K tomu i stanovuje, kdo tyto úkony a činnosti smí provádět a jaké dokumenty z těchto činností bude nutné dokládat.

 

Jedna z těchto činností je i vytyčení stavby před zahájením. Možná trochu skrytě o ní hovoří §160 Stavebního zákona v odstavci 1, když říká, že určité práce na stavbě musí provádět osoby se zvláštním oprávněním a v poznámce pod čarou je odkaz na Zeměměřický zákon, kde se dozvíme, že vytyčení stavby smí provádět pouze studovaný geodet. Ten také jako jediný smí vyhotovit dokumentaci k tomuto vytyčení. Tato dokumentace navíc podléhá OVĚŘENÍ ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÝM ZEMĚMĚŘICKÝM INŽENÝREM, který je držitelem příslušného oprávnění.

Nevěřte stavební firmě, nebo projektantovi či stavbyvedoucímu, když vám budou tvrdit, že stačí, když stavbu vytyčí sami. Při kolaudaci nastane chvíle, kdy úředník stavebního úřadu bude chtít předložit dokumentaci vytyčení stavby způsobilou osobou a navíc i ověřenou.

 

Kontaktování nás se stejně nevyhnete!

My pro vás zajistíme vytyčení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací i vyhotovení a ověření vytyčovací dokumentace, kterou budete muset předložit při kolaudaci. Nemůže tak dojít k překvapení, že stavba bude postavena jinde nebo jinak, než byla povolena.

Zpět

Vyhledávání

© 2008-2019 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.