Podporujeme nové technologie

08.04.2010 09:17

Od počátku roku 2010 je možné předávat výsledky zeměměřických činností katastrálním úřadům v elektronické podobě ověřené elektronickým podpisem.

V současné době se dokončuje předpis, upravující požadavky na konkrétní podobu takto předávané dokumentace a my se aktivně podílíme na přípravě tohoto dokumentu formou připomínkování pracovních verzí z pohledu soukromé sféry. Na podobu samotného geometrického plánu tato novinka vliv nemá, ale nám, zpracovatelům geometrických plánů, usnadní komunikaci s katastrálními pracovišti a zrychlí předávání našich výsledků, takže ve výsledku budeme moci Vám, našim zákazníkům, nabídnout rychlejší služby.

Ve chvíli, kdy tento připravovaný předpis vstoupí v platnost, budeme Vás informovat prostřednictvím těchto stránek, a také hned využijeme nových možností tohoto řešení pro Vaši větší spokojenost s našimi službami.

Zpět

Vyhledávání

© 2008-2019 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.