Neustále se vzděláváme

09.12.2011 11:33

V rámci nepolevující snahy o zlepšování našich služeb se pravidelně účastníme akcí, jež nám přináší nové informace z výzkumu a odborné praxe.

Během podzimu jsme absolvovali odbornou exkurzi do tunelu Blanka s výkladem hlavního geodeta stavby. Něktré ze zkušeností získaných na této specifické stavbě, můžeme ale v budoucnu aplikovat i na Vaše projekty.

Další odbornou akcí, které jsme se účastnili, byla odborná konference Geodetické Informační Dny v Brně. Ve dvoudenním maratonu byly představeny postupy za využití moderních skenerů při měření deformací, připravované změny v právních předpisech týkajících se Katastru nemovitostí, které se dotknou nás i vás a několik dalších přednášek představujících řešení nestandardních problémů při zajišťování zeměměřických činností.

 

Neustálé vzdělávání a osvojování si nových progresivních postupů a technologií nám pomáhá být na špici v oboru. Pro Vás, naše zákazníky, je přínos v tom, že jsme schopni Vaše projekty zpracovávat v nejvyšší možné jakosti a ve velmi krátké době.

Zpět

Vyhledávání

© 2008-2019 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.