Digitální technická mapa - DTM

02.07.2024 22:22

Od 1.7.2024 vzniká stavebníkům nová povinnost.

Od tohoto data je ze zákona nutné při kolaudaci předkládat stavebnímu úřadu "protokol o akceptaci" záznamu změny do dit´gitální technické mapy kraje.

Pro staveníky to znamená, že nově budou potřebovat dokumentace dvě:

  1. geometrický plán, stejně jako dosud, který slouží z zákresu stavby / změny do katastrální mapy
  2. GAD (geodetickou aktualizační dokumentaci) DTM, která nově, zajišťuje záznam stavby / změny do krajské digitální technické mapy a její obsah není navázán na hranice pozemků a obsahuje mnohem více prvků (např. zpevněné plochy, chodníčky, bazény, ploty, vjezdy, brány, *domovní přípojky inženýrských sítí, aj), ke kterým se evidují doplňkové informace a meření probíhá i s určováním výšek a výškových úrovní

Z výše uvedeného je zřejmé, že nová dokumentace je obsahově bohatší a její zpracování náročnější časově i co se týče měřického a nového softwarového vybavení.

Pro zpracovatele to znamená vyšší časovou potřebu, pro stavebníka bohužel větší finanční zátěž.

Je potřeba si také uvědomit, že zpracování dokumentace může provádět libovolný geodet, který má potřebné vybavení, ale ověření, orazítkování a zajištění akceptačního protokolu na krajském úřadě může zajistit jen autorizovaný zeměměřický inženýr se získanou patřičnou autorizací.

My tuto autorizaci máme a hned 1.7.2024 také, jako jedni z mála, máme akceptovanou a zapracovanou první GAD.

Obraťte se na nás, na nový stav jsme plně připraveni a můžeme pro Vás zajistit všechny potřebné činnosti.

Zpět

Vyhledávání

© 2008-2024 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.