Co od nás potřebujete ke kolaudaci

01.11.2013 21:35

Při přípravě a provádění stavby budete potřebovat naše služby několikrát.

Před zpracováním projektu je potřeba zaměřit skutečný stav pozemku. Výsledek tohoto zaměření slouží projektantovi, aby Váš dům na pozemek správně umístil, nebo změnil jeho dispozici.

Než se se stavbou započne, je potřeba stavbu podle schváleného projektu v terénu umístit - vytyčit. U vytyčení ručíme, že Váš dům bude stát na místě, které je schválené a v budoucnu nenastanou spory s umístěním domu související.

Během stavby se může stát, že budete potřebovat od banky uvolnit další finanční prostředky. Banka bude vyžadovat, aby rozestavěná budova již byla zapsána v katastru - pro zápis / vklad do katastru budete od nás potřebovat geometrický plán. Tento geometrický plán využijete i při kolaudaci.

Pokud nepotřebujete geometrický plán během výstavby, jistě jej budete potřebovat po dokončení, pro kolaudaci. Pro zpracování geometrického plánu počítejte s termínem asi tří týdnů. Nejde o pouhé změření a zpracování, ale geometrický plán musí potvrdit katastrální úřad, kde plán může čekat až 14 dní.

Při kolaudaci budete, kromě dokumentace vytyčení stavby a geometrického plánu, dále vyzvání k předložení dokumentace zaměření přípojek inženýrských sítí. Zpravidla provádíme zaměření vodovodní, elektrické, plynové a kanalizační splaškové přípojky.

Pravidelně se nám stává, že se na nás zákazníci obracejí až v momentě, kdy už je pozdě - až když jsou při kolaudaci vyzváni k předložení. Pak je již na vše málo času, přípojky jsou zasypány a stavba možná stojí jinde.

Obraťte se na nás před započetím stavby, projdeme společně projektovou dokumentaci a dohodneme konkrétní postup a časový rozvrh prací tak, aby Vás na závěr nic nemohlo zaskočit.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008-2024 Ing. Martin Kmínek. Všechna práva vyhrazena.